R. Hakkı Cad. Dut Sok. No: 2 Saat Kulesi Yanı İzmit / Kocaeli - Rezervasyon +90 262 321 47 47

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM POLİTİKASI

Anasayfa SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM POLİTİKASI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 15.11.2022 tarih ve 2022/2 sayılı genelgesi dahilinde “ Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı” konulu genelgeye göre, otel genelinde Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama belgesinin gerekliliklerini  kapsayan protokoldür. 

Türkiye, turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan gelişmelerini ve küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amaçlarıyla ulusal sürdürülebilir turizm standartlarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği halinde geliştirmektedir.

TR-I, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde tüm sektörle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde ortaya konmuştur.

Bu kapsamda, Wes Hotel olarak; çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemini uygulamak temel hedefimizdir. Bu süreç  için, gerekli düzenlemeleri yaptık. Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyonu 1. Aşama sürecinde, tesis içi ve paydaşlarımızı doğru ve düzenli bilgilendirmek açısından; bu protokol düzenli olarak güncellenecektir.

    Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Süreci 1. Aşaması Kapsamında otel olarak;

 • Tüm yasal gerekliliklere uygun olarak önce çalışanlarımız güvenliğini sağladığımız tesislerimizde din, dil, ırk, cinsiyet, kişisel tercihler ve engeller gözetilmeden eşit haklarda çalışanlara yönelik eğitimlerle donanımlı, çevreye saygılı, bilinçli nesillere katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

 • Misafirlerimiz güvenliğini ve memnuniyetini sağlamak için misafir memnuniyeti odaklı çalışırken iş yeri sürdürülebilirliği, turizmin sürdürülebilirliği ve hizmetten yararlanmak isteyen konuk sürdürülebilirliğini sağlamak için çabalıyoruz.

 • Olumlu çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları güçlendirmek ve olumsuz etkileri önlemek, azaltmak veya hafifletmek için işimizle ilgili çevresel etkileri belirleyerek ve iyileştirme süreçlerini tüm operasyonlarımızda uygulama çabasındayız.


 1. TEMEL DEĞERLERİMİZ

Finansal istikrara sahip 100% Türk sermayeli bir şirketiz.

Gelecek vizyonumuzu çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle paylaşarak, çevreyi korumak için birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Yerel toplumu destekleyerek, kültürel ve sosyal çevrenin bakımının ve gelişiminin sorumluluğunu alıyoruz. Sürdürülebilir turizm hizmeti için gerekli tüm alanlarda sorumluluk alarak müşteri deneyiminin güçlendirilmesi, personel, misafir ve tedarikçi farkındalığının arttırılması, verimliliğin arttırılıp giderlerin azaltılması, ekosistemin ve insan refahının geliştirilip güçlendirilmesi için çabalıyoruz.

Yatırım planlarımızı çevresel etkilerin sürekli olarak azaltılmasını sağlamak, sürdürülebilir kalkınma ve büyümeyi teşvik etmek için oteli en uygun standartta tutmaya yönelik oluşturuyoruz.

 1. KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

Wes Hotel olarak, ağırladığımız yerli misafirlerle ilimizin adını daha çok duyurmaya, ağırladığımız yabancı misafirlerle ülkemizin adını daha çok duyurmayı, örnek bir kurum olarak tüm işleriyle güzel anılmayı ve kaliteyle beraber iş hacmini sürekli geliştirmek temel hedefimizdir.

Her zaman daha iyisi olmak için sürekli gelişim halindeyiz. Tüm iç ve dış paydaşların memnuniyetini sağlayacak adımlar için hizmet kalitemizi arttırmak, sürekli öğrenmenin gücüne inandığımızdan eğitimle bireylerin yetkinliğine katkıda bulunmayı bütünün en önemli parçası görüyor, ekonomik, kültürel, sosyal, çevresel, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında gelişim sağlamak ana hedefimizdir.

Sürdürülebilirlik boyutuyla hedeflerimiz şu şekildedir;

EKONOMİK BOYUT : Döngüsel, çevre dostu, geri dönüşüm ekonomisi, malzeme alış yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi, yenilikçi, verimli teknolojiler, , uzun ömürlü, estetik, ekolojik ve sosyal maliyetleri yansıtan fiyatlar, bölgesel ve yerel pazarlama ağları, aracısız satın alma, yolsuzluğu önlem.

SOSYAL BOYUT:  İnsan sağlığının geliştirilmesi, adalet, eşit fırsat yaklaşımları, gelecek nesillerin çıkarlarının hesaplanması, demokratikleşme, tüm nüfus gruplarının yaşamın her alanına

katılımı, ayrımcılık riski altındaki grupların tespiti, koruma çalışmaları, insana yakışır iş performans göstergeler

KÜLTÜR BOYUTU: Sürdürülebilir yaşam tarzı, bütüncül doğa algısı, sürdürülebilir kalkınmanın estetik algısı, yerel kültürel çeşitlilik, geleneksel bilginin yaşatılması, maddi kültür, tüketici farkındalığı, yerel toplulukların gelişimi

EKOLOJİK BOYUT:  Kaynakların verimli kullanımı, "zamanında-mevsiminde" tüketim, biyolojik çeşitliliği koruma, ekolojik yaşam döngüsü sistemleri, yenilenebilir enerji tercihleri, , kirleticilerin, emisyonların, atıkların azaltılması.

 1. RİSK YÖNETİMİ

Katma değer üreten sorumlu yatırımlar üretirken faaliyetlerimizden etkilenen konuların tamamını kapsayan risklerin belirlenmesi ve yönetimi öncelikli konularımızın başında geliyor. Risklerin iyi yönetilememesinin finansal, operasyonel riskler ve / veya itibar riskleri oluşturabileceğinin bilinciyle güvenlik konularını en baştan, süreçlerin tasarım aşamalarından itibaren sürece dahil edilmesini sağlayarak etkin bir kontrol ortamı oluşturulmasını hedefliyoruz.

Yıllık iç denetim planları oluşturuyor, operasyonel riskleri, finansal riskleri, itibar risklerini, stratejik riskleri tanımlayabilecek denetim içeriklerini yönetimle paylaşıyoruz.

Yasal mevzuatlara uygunluğu, çalışan ve misafir sağlık ve güvenliğini, bilgi güvenliğini, su güvenliğini, yangın güvenliğini, yolsuzlukla mücadele için muhasebe hesaplarını denetlerken yeni denetim planlarımızda bölge halkı ve paydaşların refahını ilgilendiren konuları da iç denetim faaliyetleri kapsamında incelemeyi ve iyileştirmelerin raporlanmasını planlıyoruz. Toprağa, havaya, suya, insanlara, doğal bitki örtüsüne, biyoçeşitliliğe, yerel işletmelere etkilerimizi tanımlayıp izlemeye ve risk gördüğümüz alanları iyileştirmeye çabalıyoruz.

 1. YASAL UYUM

Wes Hotel, tüm hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.

 1. ÇALIŞANLARIMIZIN GÜVENLİĞİ VE PERSONEL KATILIMI

Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

 1. MİSAFİR MEMNUNİYETİ – MİSAFİR GÜVENLİĞİ

       Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir. Bu doğrultuda gelen şikayetleri değerlendirip misafirlerimizin gözünden eksikliklerimizi gidermek, misafir memnuniyetini ve pansiyon kalitesini artırmak için harika bir yoldur.

 1. DOĞAL ÇEVREYE SAYGI

 Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek, doğayı korumak,     atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir. 

 

 1. KAYNAK TÜKETİMLERİ

Enerji Tasarrufu

Wes Hotel olarak; enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

Elektrik tüketimi satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasına ve enerji tasarrufu konusunda eğitim almayı hedeflemekteyiz.

Enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Wes Hotel de enerji tasarruflu ampuller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.

Dış aydınlatmalarda enerji tasarruflu LED ışıklar  ile aydınlatma yapılmaktadır.

Odalarımızda düşük enerji tasarruflu ampuller ile aydınlatma sağlıyoruz.

Odalarımızın perdeleri ile gün ışığından yararlanmak için yaz aylarında  açık tutularak iklimlendirme cihazları kullanılmamaktadır.

Su Tüketimi

Su tüketimi sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanılmaktadır.

Wes Hotel de su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır;

Musluk ve duşlarda su akışını sınırlayarak kontrol ediyoruz.

Tüm odalarımızda misafirlerimiz için, su tasarrufunu da içeren bilgilendirme yazıları mevcuttur.

Tuvaletlerde tasarruflu sifon sistemi kullanılmaktadır.

 1. ATIK YÖNETİMİ

Wes Hotel olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.

Otelimiz, “SIFIR ATIK SERTİFİKASI” kapsamında, otelin farklı noktalarında, cam kağıt ve plastik atıkları geri dönüşüm için ayrıştırıp belli periyodlarda İzmit Belediyesi ekiplerine teslim edilip E-ÇBS sistemine giriş yapılmaktadır.

 1. HİJYEN VE TEMİZLİK

Wes Hotel, temizlik konusunda ki hassasiyeti gelen misafirlerimize steril bir ortam sunmayı ilkesi haline getirmiştir. Bu doğrultuda günlük temizliğe ve ortak alanların hijyenik olmasına önem gösterilmektedir.

 1. YEREL EKONOMİYE DESTEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Satınalma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızın bulunmaktadır, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapmaktayız


Türk Hamamı

Spa

Voge Restaurant & Bar